Get in touch.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Young Digital Leaders logo
Wij helpen jouw mensen technologie beter te benutten.

AI tot ERP, Ontwikkeling en adoptie van Azure use-cases

Arrow icon white
Contact
Het succes van jou als trots familie- of midden & kleinbedrijf met een rijke historie ligt in de balans tussen respect voor het bestaande en het snel en pragmatisch implementeren van vernieuwing. Onze aanpak richt zich op concrete bedrijfsuitdagingen en kansen.Bij Young Digital Leaders geloven we dat technologie zoals AI pas écht vooruitgang biedt als het menselijke ambities ondersteunt.


Daarbij volgen we een pragmatisch plan; klein beginnen en stap voor stap groot eindigen. Door technologie in te zetten als katalysator vergroten we enthousiasme en veranderbereidheid in jouw digitale transformatie.

Onze services.

Wij helpen bedrijven met digitaal talent, bouwen van nieuwe digitale vaardigheden en succesvolle projectresultaten.

People.

Wij vinden en vormen jouw
afdeling "digitale rockstars".

Specialisten die jouw digitale vaardigheden versterken, als lange termijn onderdeel van jouw team.

expertise.

Wij creëren en bouwen met jullie de ”nieuwe capabilities”.

Interne ondernemers die nieuwe expertise voor jouw organisatie opbouwen, begeleid door ons ecosysteem.

solutions.

Wij bewijzen waarde door ”gegarandeerd resultaat”.

Consultants die innovatieve oplossingen leveren en deze borgen, samen met jouw eigen mensen.

Onze expertise.

Wij helpen Nederlandse MKB- en familiebedrijven daar waar de grootste behoefte ligt; in techniek of adoptie.

Techniek
Technische Integratie en Productie:
We begeleiden de productie en implementatie van bewezen PoC’s, waarbij we rekening houden met governance, security, en compliance met standaarden zoals ISO.
Proof of Concept Ontwikkeling:
We ontwikkelen een Proof of Concept (PoC) op jouw eigen tech stack en met jouw eigen data, zodat je direct kunt zien hoe de oplossing werkt binnen jouw specifieke omgeving.
Verken met een demo:
We verkennen en testen AI-mogelijkheden laagdrempelig om een eerste inzicht te verschaffen in hoe deze technologie jouw bedrijfsprocessen kan verbeteren.
Adoptie
Optimalisatie en Continuïteit:
De Adoption Lead blijft ook na de implementatie betrokken. We blijven continu samen evalueren en leren om ervoor te zorgen dat de technologie blijft werken voor jouw mensen. Daarnaast houden we jou op de hoogte van de nieuwste technologische mogelijkheden en wat deze voor jou kunnen betekenen.We begeleiden de productie en implementatie van bewezen PoC’s, waarbij we rekening houden met governance, security, en compliance met standaarden zoals ISO.
Implementatie en Ondersteuning:
We kiezen samen een vast gezicht dat goed bij jouw organisatie past. Deze Adoption Lead werkt vanuit jouw organisatie en samen met jouw mensen en/of partners voor een effectieve implementatie. Zo sluiten de oplossingen naadloos aan op jouw bestaande processen en systemen.
Workshop en assessment om use cases te vinden:
De workshop van Young Digital Leaders helpt klanten bij het vinden en prioriteren van waardevolle AI-use cases. Tijdens de workshop krijgen we diepgaand inzicht in de bedrijfsprocessen en strategische doelen van de klant. We documenteren de belangrijkste pijnpunten en mogelijke voordelen. Dit resulteert in een geprioriteerde roadmap voor implementatie van de AI-oplossingen.

Onze services.

Klein beginnen, door ontwikkelen en uiteindelijk grote impact maken doen we op onderstaande manieren:

Zelf opbouwen

Development

In 3 Stappen naar de beste oplossing:

1. Verken en test.
2. Ontdek en valideer waarde.
3. Implementatie en productie.

Uitbesteden

Adoptie

In 3 stappen naar adoptie:

1. Voorbereiding en bewustwording.
2. Implementatie en ondersteuning.
3. Verankering en optimalisatie.

Wat maakt ons uniek?

Wij zijn ondernemende T-shaped professionals. Wij werken aan de implementatie en borging van strategische vraagstukken bij klassieke, vooruitstrevende organisaties.

Vanuit de context van jouw organisatie..
“Digital” is daarbij geen doel maar “enabler” voor succes. Dat je bereikt met de juiste balans tussen "run & change".

Wij verankeren succes lange termijn.
Door ons geloof van ”versnellen van binnenuit”. Daarbij stimuleren we vaak dat onze Leader overstapt naar de organisatie; onze klant.

Wij zetten ons expert ecosysteem in voor de beste resultaten.
Voor het opbouwen van nieuwe expertise, skill- en mindset of voor (externe) inspiratie en leiderschap support.

lees meer

Wat maakt ons uniek?

Wij zijn ondernemende T-shaped professionals. Wij werken aan de implementatie en borging van strategische vraagstukken bij klassieke, vooruitstrevende organisaties.

Vanuit de context van jouw organisatie en tech stack.

Wij verankeren succes op de lange termijn.

Wij zetten ons expert ecosysteem in voor de beste resultaten.

lees meer
BENIEUWD OF wij jou kunnen helpen?
START SCAN

Insights.

De laatste trends, hypes en digitale ontwikkelingen.
Mrt 4, 2024

Geen co-pilot? Wel GPT-style praten met je data?

Wij laten jou eenvoudig interacteren met precies de gegevens die je wilt gebruiken.

Hoe? Onze Enterprise Chatbot.
Lees Artikel
RPA
Mrt 14, 2023

Moet je investeren in RPA automatisering robots?

Bedrijven die nog niet hebben geïnvesteerd in RPA automatiseringsrobots lopen het risico om achter te blijven in de competitieve markt van vandaag.
Lees Artikel
Digitale Transformaties
Mrt 31, 2023

De grootste valkuilen bij digitale transformaties

De digitale transformatie van bedrijven is een hot topic in de huidige zakelijke omgeving. Bedrijven moeten innoveren en digitaliseren om te kunnen concurreren in de markt en...
Lees Artikel
ChatGPT
Mrt 31, 2023

Chat GPT - Hoe gebruik je de chatbot?

Als bedrijfseigenaar of -manager heb je ongetwijfeld gehoord van chatbots en hoe ze kunnen bijdragen aan een betere klantenservice en een betere klantervaring.
Lees Artikel
Ook meer waarde halen uit je cloud?

Onze opdrachtgevers.

Die we helpen transformeren.

Privacy Statement.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie.

Doeleinde:

Beheer van bestellingen.

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Accountnummer, Telefoonnummer,  Bestellingnummer, Inhoud van de klacht.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Financiële administratie.

Gegevens:

Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam  bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer,  Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

CRM.

Gegevens:

Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media, Browser, OS, Gebruikers ID, Telefoonnummer, Profielfoto.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Dienstverlening

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens,  Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,  Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Marketing.

Doeleinde:

Direct marketing.

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer.

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang.

Betrokken belang:

Commercieel belang.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Website.

Doeleinde:

Website analytics, A/B testing

Gegevens:

Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Account aanbieden.

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam,  Wachtwoord

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

User ID, Naam, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Chatfunctie.

Gegevens:

User ID, E-mailadress, Naam, Inhoud van hetchatbericht

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
YOUNG DIGITAL LEADERS heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij YOUNGDIGITAL LEADERS over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij YOUNG DIGITAL LEADERS. Je kunt verzoeken dat YOUNG DIGITAL LEADERS je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om YOUNGDIGITAL LEADERS te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van YOUNG DIGITAL LEADERS of een derde plaatsvindt,heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van YOUNG DIGITAL LEADERS te verkrijgen. YOUNG DIGITAL LEADERS zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemmingintrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat YOUNG DIGITAL LEADERS je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door YOUNG DIGITAL LEADERS
Een verzoek kan verstuurd worden naar :info@youngdigitaleaders.com YOUNG DIGITAL LEADERS zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat YOUNGDIGITAL LEADERS een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien YOUNG DIGITALLEADERS je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Het kan zijn dat YOUNG DIGITAL LEADERS verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan YOUNG DIGITAL LEADERS gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal YOUNG DIGITAL LEADERS gebruik maken van de “Standard Contractual Clauses” om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal YOUNG DIGITAL LEADERS aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt YOUNG DIGITAL LEADERS ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van YOUNG DIGITAL LEADERS worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van YOUNG DIGITAL LEADERS worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statementen de wijze waarop YOUNG DIGITAL LEADERS je gegevens gebruikt, of een klacht hebben op de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, dan kun je een e-mailsturen naar info@youngdigotaleaders.com.
Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen metde bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hide text

Inleiding

YOUNG DIGITAL LEADERS neemt jouw privacy zeer serieusen zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken engebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wijverwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit PrivacyStatement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouwpersoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door tenemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met:info@youngdigitalleaders.com

Wie is YOUNG DIGITAL LEADERS?
YOUNG DIGITAL LEADERS is een besloten vennootschap Young Digital Leaders B.V.  kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68502060. YOUNG DIGITAL LEADERS is ten aanzien van de verwerkingvan jouw persoonsgegevens door YOUNG DIGITAL LEADERS deverwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt YOUNG DIGITAL LEADERS jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor YOUNG DIGITAL LEADERS persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens YOUNG DIGITAL LEADERS voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door YOUNG DIGITAL LEADERS worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Meer weten?

Volg ons op onze

Socials.

Of lees onze

STORIES.

Get in touch.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.