Onze bewezen methodiek.

Stap 1.

Young Digital Leaders starten naast het direct oppakken van operationele taken bij de analyse van de huidige business; wat zijn de ambities en waar liggen de grootste groei kansen o.b.v. KPI’s & culturele uitdagingen?

Stap 2.

Op basis van Design thinking en Lean Startup principes komen zij, samen met jouw team, tot nieuwe concepten voor groei en oplossingen voor bestaande business issues. Deze worden geprioriteerd.

Stap 3.

Met de resultaten wordt besloten tot schalen of pivoten. Bij schalen volgt een business case en plan van aanpak voor integratie binnen de huidige business. Begeleiden van stakeholders is hierbij een essentieel onderdeel.

Stap 4.

De geselecteerde concepten en oplossingen worden in scrum sprints getest samen met collega’s van verschillende afdelingen o.b.v. kwantificeerbare hypotheses en kritische succes factoren.

Terug