Get in touch.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Young Digital Leaders logo
Maximize your tech stack potential

From AI to ERP, We develop and help adopt Azure use-cases

Arrow icon white
Contact

The succes of companies with a rich history often lies in balancing respect for existing heritage with long-term IT investments to stay current.

However, facilitating this with IT can be challenging: Adopting new technologies and maintaining the existing heritage often conflicts.

Our Adoption Leads and Developers specialize in this. Together, we maximaize your Azure tech stack potential, from basic ERP usage to advanced AI solutions.

MAXIMIZE YOUR TECH STACK POTENTIAL WITH YOUNG DIGITAL LEADERS

Onze services.

Wij helpen bedrijven met digitaal talent, bouwen van nieuwe digitale vaardigheden en succesvolle projectresultaten.

People.

Wij vinden en vormen jouw
afdeling "digitale rockstars".

Specialisten die jouw digitale vaardigheden versterken, als lange termijn onderdeel van jouw team.

expertise.

Wij creëren en bouwen met jullie de ”nieuwe capabilities”.

Interne ondernemers die nieuwe expertise voor jouw organisatie opbouwen, begeleid door ons ecosysteem.

solutions.

Wij bewijzen waarde door ”gegarandeerd resultaat”.

Consultants die innovatieve oplossingen leveren en deze borgen, samen met jouw eigen mensen.

SPECIALIZATIONS.

We help our clients with the project realization of the following issues.

TECH
Innovation & Ventures
1. Explore and demo
E-commerce
2. PoC on your tech stack
Sales & Marketing
3. Production and implementation

A Proof of Concept (PoC) that is actually beneficial, built on your own tech stack and using your own data.

This ensures you don't present something flashy to users only to later find out that the solution is unfeasible with your data quality or the architecture of your environment.

'Maximizing your tech stack' also means working on your tech stack, taking into account Governance, Security, and compliance with standards such as ISO or other existing systems and policies.

ADOPTION
Transformation
1. Preparation and awareness
Analytics, Data & IT
2. Education and support
Efficiency & RPA
3. Embed and optimize

We implement and embed proven PoC's together.

When we notice that the rapid implementation of use cases leads to momentum and generates an increased demand for AI and Cloud solutions, it becomes interesting to establish your own Center of Excellence (CoE).

The leads of these departments assess organizational needs and prioritize based on business value and effort. This unique role requires extensive business and architectural knowledge; exactly what our YDL members are passionate about. With support from YDL, you always have access to up-to-date knowledge and state-of-the-art technology.

OUR SERVICES.

Start small and keep iterating to achieve high value impact, we do this two ways:

Zelf opbouwen

Development

I‍
1. Explore and test.
2. Discover and validate value.
3. Implementation and production.

Uitbesteden

Adoption

I‍
1. Preparation and awareness.
2. Implementation and support.
3. Anchoring and optimization.

WHAT MAKES US UNIQUE?

We are entrepreneurial T-shaped professionals. We work on the implementation and anchoring of strategic issues for classical, progressive organizations.

WITHIN THE CONTEXT OF OUR ORGANIZATION.

WE ANCHOR LONG-TERM SUCCESS.

WE LEVERAGE OUR EXPERT ECOSYSTEM FOR THE BEST RESULTS.

Read more
CURIOUS IF we can help you?
START SCAN

Insights.

The latest trends, hypes, and digital developments.
Want to get more out of your cloud as well?

OUR CLIENTS.

Who are maximizing their tech stack.

FIELDS OF WORK.

We help our clients to realize strategic projects in the following areas.

PROJECTS.

Some of our projects that we are proud of.

Privacy Statement.

Inleiding

YOUNG DIGITAL LEADERS neemt jouw privacy zeer serieusen zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken engebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wijverwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit PrivacyStatement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouwpersoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door tenemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met:info@youngdigitalleaders.com

Wie is YOUNG DIGITAL LEADERS?
YOUNG DIGITAL LEADERS is een besloten vennootschap Young Digital Leaders B.V.  kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68502060. YOUNG DIGITAL LEADERS is ten aanzien van de verwerkingvan jouw persoonsgegevens door YOUNG DIGITAL LEADERS deverwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt YOUNG DIGITAL LEADERS jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor YOUNG DIGITAL LEADERS persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens YOUNG DIGITAL LEADERS voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door YOUNG DIGITAL LEADERS worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie.

Doeleinde:

Beheer van bestellingen.

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Accountnummer, Telefoonnummer,  Bestellingnummer, Inhoud van de klacht.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Financiële administratie.

Gegevens:

Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam  bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer,  Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

CRM.

Gegevens:

Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media, Browser, OS, Gebruikers ID, Telefoonnummer, Profielfoto.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Dienstverlening

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens,  Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,  Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Marketing.

Doeleinde:

Direct marketing.

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer.

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang.

Betrokken belang:

Commercieel belang.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Website.

Doeleinde:

Website analytics, A/B testing

Gegevens:

Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Account aanbieden.

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam,  Wachtwoord

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

User ID, Naam, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Chatfunctie.

Gegevens:

User ID, E-mailadress, Naam, Inhoud van hetchatbericht

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
YOUNG DIGITAL LEADERS heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij YOUNGDIGITAL LEADERS over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij YOUNG DIGITAL LEADERS. Je kunt verzoeken dat YOUNG DIGITAL LEADERS je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om YOUNGDIGITAL LEADERS te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van YOUNG DIGITAL LEADERS of een derde plaatsvindt,heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van YOUNG DIGITAL LEADERS te verkrijgen. YOUNG DIGITAL LEADERS zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemmingintrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat YOUNG DIGITAL LEADERS je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door YOUNG DIGITAL LEADERS
Een verzoek kan verstuurd worden naar :info@youngdigitaleaders.com YOUNG DIGITAL LEADERS zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat YOUNGDIGITAL LEADERS een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien YOUNG DIGITALLEADERS je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Het kan zijn dat YOUNG DIGITAL LEADERS verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan YOUNG DIGITAL LEADERS gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal YOUNG DIGITAL LEADERS gebruik maken van de “Standard Contractual Clauses” om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal YOUNG DIGITAL LEADERS aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt YOUNG DIGITAL LEADERS ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van YOUNG DIGITAL LEADERS worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van YOUNG DIGITAL LEADERS worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statementen de wijze waarop YOUNG DIGITAL LEADERS je gegevens gebruikt, of een klacht hebben op de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, dan kun je een e-mailsturen naar info@youngdigotaleaders.com.
Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen metde bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hide text

Want to know more?

Volg ons op onze

Socials.

Of lees onze

STORIES.