verrassen in plaats van aan de verwachtingen te voldoen.

Het onmogelijke mogelijk maken: de jonge, effectieve intrapreneur.

Ons geloofOnze Leaders

Ons geloof.

Corporate werkervaring en succesvol ondernemen; die ogenschijnlijke tegenstelling heeft mij altijd gefascineerd. Van die verschillende werelden zijn inmiddels de grenzen steeds verder vervaagd. En terecht, in een wereld die op dit moment verandert in een exponentieel tempo!

7,5 jaar geleden begon ik als managementtrainee bij Unilever. Met de ambitie om óf CEO te worden óf uiteindelijk mijn eigen bedrijf te leiden, had ik mij voorgenomen om de rol als intrapreneur op mij te nemen. Door middel van het challengen van de status quo tastbare waarde toe te voegen. Een ambitieus doel, maar ik dacht het al snel te kunnen waarmaken. Wat een droom!

Maar dit bleek veel complexer. Ik was meer bezig met (micro-) managen dan met waarde creatie. Ondanks mijn realisatie dat dit dé kans was om het verschil te maken, liep ik tegen de bekende silo’s en processen aan. Ik kreeg het niet voor elkaar.

Opgeven komt niet echt in mijn woordenboek voor, maar soms moet je toegeven dat doorzetten niemand helpt. Dus zegde ik mijn baan op. Ik schoolde mezelf om van corporate manager tot startup growth hacker door een combi van ‘poten in de modder’ en leren.

Onze Leaders. Daarbij ontdekte ik naast effectievere manieren van waarde creatie mijn diepgewortelde (bewijs)drang om het onmogelijke mogelijk te maken. Van binnenuit klassieke organisaties, waar mijn interesse nog altijd ligt. Ook in een snel veranderende wereld geloof ik dat er plek is voor trotse organisaties met een rijke historie, mits deze bouwen op de eigen heritage; dichtbij de kern.

Die combinatie van ambitie en ervaring heeft geleid tot mijn hernieuwde geloof in de intrapreneur. Maar nu help ik hen graag met het creëren van de juiste context, netwerken en methodiek bij het genereren van blijvend resultaat in klassieke organisaties!

Ik drink graag eens een kop koffie met jou om van gedachten te wisselen!

Groet,

STefanie Wolff

E: stefanie@youngdigitalleaders.com
T: +31647854440

Onze leaders.

Isis ramler

HR stagiair
@ Young Digital Leaders

Juno Vink

Young Digital Leader
@ SHV Energy

Quirine van Laack

Head of Talent & Brand
@ Young Digital Leaders

Jassu Hermans

Young Digital Leader
@ Boskalis

Alexander Lancee

Digital Leader
@ SHV Energy

Vica reout

Young Digital Leader
@ SHV Energy

Julius blaauw

Digital Leader
@ TUI

Jacqueline kapeloni

Digital Leader
@ Bugaboo

Dominique haas

Young Digital leader
@ PostNL

Liz roetert steenbruggen

Digital Leader
@ PostcodeLoterij

Lara de ruijter

Young Digital Leader
@ SHV Energy

DAX STOKMAN

Digital Leader
@ SHV Energy

NIENKE MARKUS

Allround stagiair
@ Young Digital Leaders

Booy van Hees

Digital Leader
@ Holland Casino

KES NIEUWPOORT

Marketing stagiair
@ Young Digital Leaders

Freek ampt

Head of Operations
@ Young Digital Leaders

Stefanie wolff

Founder

Alexander

"Customer Journey project"

Mijn opdracht
Voor het internationale bedrijf SHV Energy hadden wij de opdracht gekregen om de gedecentraliseerde manier van werken centraal te maken. Dit hebben wij gedaan door kennis over de werkwijze van verschillende landen te vergaren en hiermee een tool te creëren die bij alle landen past. Momenteel werken al 8 landen actief met deze online tool.

Waarde Young Digital Leaders
Het was voor mij een uitdaging om om te gaan met regionale verschillen tussen stakeholders. Ik heb veel geleerd over de sensitiviteit die nodig is om deze stakeholders op afstand te managen. Young Digital Leaders heeft mij geholpen met het managen van deze verschillende stakeholders door op een klant centrische manier te denken. Dit heeft nu geresulteerd in 8 landen die gebruik maken van onze online tool. Daar ben ik enorm trots op!

Terug

Alexander

"Customer Journey project"

Mijn opdracht
Voor het internationale bedrijf SHV Energy hadden wij de opdracht gekregen om de gedecentraliseerde manier van werken centraal te maken. Dit hebben wij gedaan door kennis over de werkwijze van verschillende landen te vergaren en hiermee een tool te creëren die bij alle landen past. Momenteel werken al 8 landen actief met deze online tool.

Waarde Young Digital Leaders
Het was voor mij een uitdaging om om te gaan met regionale verschillen tussen stakeholders. Ik heb veel geleerd over de sensitiviteit die nodig is om deze stakeholders op afstand te managen. Young Digital Leaders heeft mij geholpen met het managen van deze verschillende stakeholders door op een klant centrische manier te denken. Dit heeft nu geresulteerd in 8 landen die gebruik maken van onze online tool. Daar ben ik enorm trots op!

Terug

Dax

"Centralized digital marketing team"

Mijn opdracht
Voor het internationale bedrijf SHV Energy hadden wij de opdracht gekregen om een centraal team samen te stellen. Het doel was dat dit centrale team door middel van de gecentraliseerde kennis van de los opererende Business Units de taken van externe digital agencies zou gaan overnemen. Op deze manier kunnen er kosten bespaard worden. Binnen 1 jaar zijn wij erin geslaagd om met 4 van de 18 Business Units samen te werken.

Waarde Young Digital Leaders
Tijdens deze opdracht heb ik geleerd dat resultaat wordt gedreven door kleine stapjes. Zet elke dag kleine stapjes en je ziet over tijd dat je veel gedaan krijgt. Zelfs in extreem conservatieve omgevingen waarin je dit niet verwacht. Door Young Digital Leaders kon ik in deze omgevingen gericht blijven streven naar verandering en resultaat. De business coaching, maar ook de werkmethoden van YDL zijn hierbij van onschatbare waarde en helpen om problemen snel aan te pakken.

Terug

julius

"Belgisch vakantieproduct"

Mijn opdracht
Voor het bedrijf TUI had ik de opdracht om het Belgische vakantieproduct te verbeteren. De klantwaardering daalde al enige tijd, wat leidde tot minder boekingen en uiteindelijk lagere winstmarges. De uiteindelijke uitdaging lag rondom het vraagstuk: 'Hoe kunnen we onze klanten extra service verlenen vooraf, tijdens en na hun vakantie zonder afhankelijk te zijn van derde partijen?’

Waarde Young Digital Leaders
Tijdens deze opdracht heb ik leren omgaan met cultuurverschillen en het starten van een beweging binnen een organisatie. Young Digital Leaders heeft mij geholpen op het persoonlijk leiderschapsperspectief tijdens deze opdracht. Vraagstukken als hoe stuur je een groep collega’s (verschillende achtergronden/leeftijden etc.) aan, hoe krijg je collega’s mee in een nieuwe manier van denken en werken en hoe krijg je iedereen mee als je niet allemaal dezelfde KPI’s hebt? Vraagstukken waar ik zonder Young Digital Leaders veel moeilijker doorheen was gekomen!

Terug

ISIS

"HR stage @ Young Digital Leaders"

Mijn focus
Tijdens mijn stage bij Young Digital Leaders was ik voornamelijk betrokken bij het recruitment proces. Ik was verantwoordelijk voor het optuigen en beheren van het YDL Magnet.Me account. Daarnaast heb ik literatuuronderzoek gedaan en concreet advies kunnen geven over de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden binnen YDL.

Waarde Young Digital Leaders
Wat ik erg waardeer aan de stage bij Young Digital Leaders is dat je de vrijheid krijgt om verschillende taken op te pakken en met de invulling van die taken creatief kan zijn. De werkzaamheden waren voor mij erg leerzaam, omdat ik op deze manier de praktijk en universiteit bij elkaar kon brengen. Bij Young Digital Leaders heb ik dan ook geleerd dat door gewoon doen en te experimenteren en te itereren je veel meer waarde kunt toevoegen in de praktijk!

Terug

jacqueline

"Opfrissen communicatie en samenwerking IT & business"

Mijn opdracht
Bij Bugaboo heb ik de opdracht gekregen om IT te integreren en te verbinden met de rest van de organisatie. Door middel van open en transparant de feedback van onze eindgebruikers te delen, kunnen wij beter reflecteren op onze applicaties. Hierdoor worden gemeenschappelijke doelen behaald, zoals het verbeteren van de applicaties naar behoefte van de eindgebruikers. Daarnaast wordt door de open en transparante communicatie samenwerking en het delen van kennis gestimuleerd. Hierdoor ontstaat er een directe connectie en begrijp je elkaar beter.

Waarde Young Digital Leaders
Young Digital Leaders geeft mij de kracht om te blijven streven naar een nieuwe mind-set en nieuwe manier van werken. Young Digital Leaders zorgt ervoor dat je kort cyclisch blijft experimenteren en echt impact kan maken!

Terug

vica

"Internationale waarde creëren"

Mijn opdracht
Mijn doel is om in de toekomst bij te kunnen dragen aan de uitbreiding van de digitale innovatie binnen SHV Energy. Ik ben net gestart in deze rol, waardoor ik mij tot nog toe met name gefocust heb op onderdeel worden van het team en expert worden in mijn werkzaamheden. Ik probeer mijzelf zoveel mogelijk te focussen op de relaties met de verschillende Business Units wereldwijd.

Waarde Young Digital Leaders
Young Digital Leaders biedt mij de kans om na te denken over team overschrijdende zaken. Daarnaast stimuleert Young Digital Leaders mij om projecten op te pakken die niet binnen vaste functies liggen. YDL’er zijn biedt de kans om organisatie breed impact te maken en je aan te sluiten bij initiatieven of zelf veel initiatief te nemen!

Terug

Jassu

"Innoveren en deze mind-set organisatie breed verspreiden"

Mijn opdracht
Bij Boskalis heb ik de opdracht gekregen om met een frisse blik naar de huidige bedrijfsvoering te kijken en de mogelijke impact van technologische ontwikkelingen in kaart te brengen. Dit geldt voor zowel bedreigingen als kansen.
Door ‘digital trends’ praktisch te maken en discussies aan te wakkeren, zorg ik voor inzicht in nieuwe technologieën en de gevolgen hiervan. Door de juiste initiatieven, trends en mensen bij elkaar te brengen kun je de organisatie samen bewegen naar een positie die future proof is.

Waarde Young Digital Leaders
Young Digital Leaders geeft mij de kracht om het vonkje te zijn die uiteindelijk het vuur doet ontbranden. Door hen weet ik hoe ik de juiste mensen bij elkaar moet brengen en hoe hen te inspireren en te helpen met de eerste praktische stappen.

Terug

liz

"Van design thinking naar design doing"

Mijn opdracht
Voor de Nationale Postcode Loterij had ik de opdracht gekregen om een innovatieve invulling te geven aan de eindejaarscampagne met respect voor het verleden. Om dit mogelijk te maken kreeg ik de kans om in een Futurelab door middel van brainstormsessies tot de beste ideeën te komen. De top ideeën per topic werden in teams verder uitgewerkt.

Waarde Young Digital Leaders
Tijdens deze uitdaging heb ik geleerd veel gebruik te maken van design thinking. Met de ondersteuning van Young Digital Leaders heb ik hiermee een nieuwe mind-set gecreëerd binnen de organisatie, namelijk het klant centraal denken. Dit heb ik gedaan door verschillende methodieken en werkwijzen te gebruiken en deze ook te verspreiden binnen de organisatie!

Terug

Nienke

"All round stagiair @ Young Digital Leaders"

Mijn focus
Als allround stagiair in het interne team van Young Digital Leaders voeg ik waarde toe waar dat kan. Ik ben een vliegende keep en sta klaar om in te springen waar nodig. Binnen recruitment, marketing en change projecten ben ik de vaste helpende hand. Ook met onze consultants heb ik nauw contact. Zo help ik momenteel een van hen met een trendsessie. Sinds kort focus ik mij ook op het opzetten van een kwalitatief onderzoek naar de perceptie van de werkwijze van YDL.

Waarde Young Digital Leaders
Dit is de eerste stage die ik doe en ik mag volgens mij heel blij zijn met Young Digital Leaders en al mijn collega’s. Ik krijg goede persoonlijke begeleiding, wat erg fijn is voor iemand die nog zoekende is. Er wordt veel aan mijn leer- en groeiproces gedacht en dit wordt ook omgezet tot actie. Na 2 maanden wilde ik graag inhoudelijk wat meer uitdaging en een week na dit besproken te hebben, kon ik meedoen aan bovengenoemde trendsessie organiseren en het opstellen van mijn eigen onderzoek. Ik krijg veel eigen verantwoordelijkheid voor de projecten die ik doe, maar kan altijd om hulp vragen indien nodig. De transparante en open sfeer die Young Digital Leaders waarborgt, maakt voor een fijne werkomgeving en werksfeer. Ik kijk uit naar mijn resterende maanden en alles wat ik nog kan en ga leren!

Terug

JUNO

"Standaardiseren en customizen van telemetrie platform"

Mijn opdracht
Voor SHV Energy is mijn opdracht een balans te vinden tussen het standaardiseren en customizen van de requirements die onze Business Units hebben met betrekking tot het telemetrie platform. Hierbij fungeer ik als link tussen Digital IT, telemetrie en data analytics. Door de combinatie van Digitaal, Operation Management en social skills zorg ik ervoor dat verschillende partijen beter met elkaar kunnen connecten. Daarnaast laat ik ook de mens beter connecten met technologie, wat een uitdaging is, zeker binnen hele technische onderwerpen zoals telemetrie.

Waarde Young Digital Leaders
Binnen mijn werk leer ik van Young Digital Leaders hoe ik een 'stip-stap' moet zetten, oftewel, waar ik mij op wil focussen voor de aankomende periode en hoe ik dat ga doen. Dit brengt mij een stuk verder. Met de steun die YDL geeft kan ik dit doel ook daadwerkelijk realiseren.

Terug

QUIRINE

"Talent & Brand Management @ Young Digital Leaders"

Mijn focus
Binnen YDL houd ik mij met name bezig met talent & brand management. Hierbij ben ik het eerste aanspreekpunt met betrekking tot personeelszaken, vakantiedagen e.d. voor de Young Digital Leaders. Daarnaast zorg ik er voor dat onze funnel met mogelijke Young Digital Leaders aangevuld blijft met geschikte personen.

Buiten talent management, ben ik ook verantwoordelijk voor het brand management. Hierbij draag ik de verantwoordelijkheid over onze online advertising, sociale mediakanalen en de website. Volg ons dus vooral ook op social media!

Waarde Young Digital Leaders
De waarde van Young Digital Leaders ligt voor mij in de manier van omgang met elkaar en de hulp die wij intern aan onze consultants kunnen geven. Indirect geniet ik ook van hun ervaringen en uitdagingen en krijg ik veel mee van wat zij leren. Binnen YDL, ligt voor mij de waarde in de open, informele cultuur, waarbij iedereen zijn zeggenschap heeft. De openheid en transparantie zorgt voor weinig hiërarchie en voor een snelle leercurve.

Terug

FREEK

"Head of Operations @ Young Digital Leaders"

Mijn focus
Als Head of Operation ben ik verantwoordelijk voor het creëren van de randvoorwaarden voor onze YDL'er om succesvol te kunnen zijn (project management, programma, opleiding en aanname). Aan het eind van de dag ben ik succesvol als zij dat zijn. Ik daag de YDL'ers uit om het beste uit zichzelf te halen met als doel de klant te overdonderen en henzelf in beweging te houden. Samen met de YDL'ers streven we constant naar impact bij de klant!


Waarde Young Digital Leaders
Ik krijg energie van de constante uitdaging op het hoogste niveau, het ondernemen in en doorgronden van complexe systemen en gezamenlijk het onmogelijke mogelijk maken. Kortom: met energie en tact de gebaande paden verleggen voor een nieuw resultaat. Het is elke dag een nieuwe uitdaging om onze YDL'ers hierin te begeleiden en te coachen. Het is een genot om met zulke ambitieuze, intelligente en open mensen te mogen werken.

Terug