Rose of leary.
Arrow icon white

Het stimuleren van Digitale transformatie door verbeterde interpersoonlijke dynamiek

Het kan een uitdagende taak zijn om de complexe wereld van menselijke emoties en reacties binnen uw organisatie te begrijpen en ermee om te gaan. Vooral in het digitale tijdperk is dit van cruciaal belang. Hier komt de Roos van Leary om de hoek kijken. Dit psychologische model, geïntroduceerd door Timothy Leary, biedt een handig schema voor het begrijpen van interpersoonlijk gedrag. Het verdeelt gedrag in twee hoofdaspecten: boven (dominantie) versus onder (onderwerping), op de verticale as en tegen (vijandigheid) versus samen (vriendelijkheid), op de horizontale as.

Dit model begrijpt dat acties reacties uitlokken, en dat de reactie van de ander altijd het startpunt vormt - de waarheid waarmee we onze reis beginnen. Maar de Roos van Leary is niet alleen een beschrijvend hulpmiddel. Het biedt ook de mogelijkheid om gedrag te voorspellen en te beïnvloeden, waardoor we onze interpersoonlijke dynamiek kunnen veranderen.

In het hart van elke digitale transformatie komen technologie en mensen samen. Onze Young Digital Leaders (YDL's) krijgen vaak te maken met weerstand, vooral in de vorm van tegenwerkend of onderdanig gedrag. Hieronder staan vier casussen waarin de Roos van Leary wordt gebruikt om een verschuiving naar een samenwerkende mentaliteit te bevorderen, en zo de digitale transformatie te versnellen.

Casus 1: De Stille Bijdrager
Tijdens een teamvergadering neemt een gewaardeerde medewerker, bekend om zijn innovatieve ideeën, een passieve rol aan omdat zijn suggesties niet overeenkomen met de visie van het management. De Roos van Leary suggereert een tegenintuïtieve reactie: in plaats van dat het management dominanter wordt, is het effectiever om naast de stille medewerker te staan, zijn gevoelens te erkennen en zijn creativiteit te stimuleren. Op die manier kan effectieve samenwerking weer worden bereikt.

Casus 2: Van Opstandigheid naar Samenwerking
Een uitdagende belanghebbende vertoont een opstandige houding en reageert allergisch op dominant gedrag. Onze YDL’er stuurt de interactie echter in de richting van samenwerking door een combinatie van expressiviteit, subtiele uitdaging en samenwerkend gedrag. Door de Roos van Leary slim toe te passen, wordt positief gedrag bij de belanghebbende opgeroepen, wat uiteindelijk leidt tot een gezamenlijke oplossing.

Casus 3: Verandering Omarmen
In het begin tonen zeer deskundige collega's terughoudendheid wanneer ze worden geïntroduceerd in een nieuwe werkmethode, zelfs als ze de verandering lijken te accepteren tijdens bedrijfstrainingen. In plaats van een dominante reactie aan te nemen, is het beter voor de YDL’er om naast de groep te staan, zorgen te bespreken en ruimte te geven voor overdenking. Op die manier kan acceptatie van de verandering beter worden bevorderd.

Casus 4: Balans in Machtsverhoudingen
Wanneer een YDL’er haar vermogen om zelfstandig een situatie te beheren wil laten zien, ondervindt ze tegenwerkend gedrag van een manager. Om dit aan te pakken, stelt ze grenzen in een uitgebreide e-mail. Hoewel het gewenste resultaat wordt behaald en de manager ermee instemt, rijzen er vragen over de positieve uitkomst en de impact op hun relatie. Een analyse gebaseerd op de Roos van Leary laat geen expliciete verandering in hun interactie zien, aangezien de manager nog niet emotioneel heeft gereageerd. Daarom wordt de YDL’er geadviseerd om naar een positie van samenwerking te gaan door de situatie persoonlijk te bespreken, om begrip en samenwerking te bevorderen.

Deze voorbeelden laten zien hoe het model van de Roos van Leary onze Young Digital Leaders in staat stelt om interpersoonlijke dynamiek te begrijpen en positief te beïnvloeden, waardoor weerstand wordt verminderd en de digitale transformatie wordt versneld. Bij Young Digital Leaders leiden we niet alleen digitale transformatie; we veranderen de manier waarop het wordt gedaan. Door modellen zoals de Roos van Leary te gebruiken, vormen we de toekomst van digitalisering - één interactie tegelijk. Navigeren door de uitdagingen kan moeilijk zijn, maar het is door dit proces dat we vooruitgang kunnen boeken.