Get in touch.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Werken met ons.

Wat we jou bieden en voor jou oplossen.

Arrow icon white
Contact


Wij zijn er voor het realiseren van jouw visie.
En weten dat dat geen gemakkelijke opgave is in deze snel veranderende wereld


wij geloven in een ondernemende oorsprong en zien jouw rijke historie juist als kracht.


Samen met jou zoeken we graag naar de beste oplossingen
om daarop te bouwen en maken wij het verschil voor jouw toekomst.

Onze expertise.

Wij helpen onze klanten met project realisatie van de volgende vraagstukken.

INNOVATIE & COMMERCIE.

Innovation Hubs
Het creëren van een innovatief team of accelerator, waarbij er aandacht is voor governance, visie en strategie, en de naadloze implementatie van succesvolle pilotprojecten met robuuste business cases.

Venture Building
Het opschalen van een bewezen concept binnen een corporate omgeving en het transformeren ervan naar een innovatief bedrijfsmodel met tevreden betalende klanten.

Growth Hacking
Het opzetten van experimenten voor sales en marketing growth hacking, met als doel de bedrijfsomzet te vergroten. Wij maken gebruik van de nieuwste AI/ML-toepassingen om op slimme wijze nieuwe leads te genereren en conversie te verhogen.

OPERATIONS & TECHNOLOGIE.

Transformation & Change
Wij fungeren als verbindende schakel tussen de business en IT-experts, en zorgen dat alle belanghebbenden bij het project zijn betrokken. Doel is een soepele adoptie en implementatie van het ERP-systeem, waardoor uw bedrijf klaar is voor een succesvolle toekomst

IT, Data & Analytics
Wij creëren een betrouwbare single source of truth, verbonden met het data warehouse, waardoor u altijd over de meest accurate informatie beschikt. Tevens ontwikkelen wij dashboards voor real-time inzicht in bedrijfsresultaten.

Process Efficiency & Automation
Wij brengen de bedrijfsprocessen in kaart en zorgen voor efficiëntie verbeteringen. Met behulp van geavanceerde RPA-technologie worden uw processen geautomatiseerd, wat resulteert in een besparing van tijd en kosten.

Onze services.

Wij helpen bedrijven met digitaal talent, bouwen van nieuwe digitale vaardigheden en succesvolle projectresultaten.

ZELF OPBOUWEN.

Mensen met nieuwe expertise.

Begeleid door onze experts
in jouw organisatie.
Detavast maar dan anders!

UITBESTEDEN.

Project executie.

Volledig ontzorgd en met
afgestemd business resultaat.

Consultancy met een twist!

Onze services.

Wij helpen bedrijven met digitaal talent, bouwen van nieuwe digitale vaardigheden en succesvolle projectresultaten.

ZELF OPBOUWEN.

Mensen met nieuwe expertise;

Begeleid door onze experts in jouw organisatie.

Detavast maar dan anders!

UITBESTEDEN.

Project executie;

Volledig ontzorgd en met
afgestemd business resultaat.


Consultancy met een twist!

onze manier van werken.

1

Kennismaking & Context

Uitwisselen van kennis en inspiratie m.b.t. digitale transformatie. Organisatie missie, visie, ambitie en speerpunten voor het jaar bespreken. Mogelijk aanknopingspunt voor verder gesprek bepalen.

2

Scoping & Budget

Samen een relevant project uitwerken. Bespreken van huidige situatie, gewenste situatie en blokkades, op basis van de context van de organisatie. Opdracht beschrijving, kaders, type oplossingen succesfactoren definiëren en profiel of type consultant bepalen. Deze offerte bespreken.

3

Match & Kick-off

Afhankelijk van de gekozen oplossing stellen wij iemand voor of is er de mogelijkheid om kennis te maken met de consultant. In de eerste weken definiëren wij de stip & stappen voor de Young DigitalLeader en/of stellen we de te behalen deliverables samen met jou vast.

4

Implementatie & Borging

Leveren van het project volgens ons ritme. Support vanuit ons expert ecosysteem, executive/personal coaching voor borging van resultaat en persoon binnen jouw organisatie.

Expert ecosysteem.

Een greep uit onze experts, executives & coaches.

Ria Escher
Ria Escher
Ex Head of Innovation & Transformation @ ING
Reinier v/d Biggelaar
Reinier v/d Biggelaar
Digital Transformation & AI
Partner @ BastaGroup
Marcus Groeneveld
Marcus Groeneveld
RPA Expert & Founder
@ Ciphix
Antonie Knoppers
Antonie Knoppers
Coach & Founder
@D&A Trainingen

T-shapeD professionals.

Onze mensen hebben een brede kennisbasis en diepgaande expertise in één specifiek vakgebied.

87% van de leiders erkennen nu of in de nabije toekomst skill gaps in hun personeelsbestand¹. Waar met name werd ingezet op specialisten; experts op één gebied, vraagt de snel veranderende context om een andere aanpak.

De T-shaped professional vormt het beste van tweewerelden; diepe expertise in een specifiek vakgebied én het vermogen om over disciplines heen samen te werkenen kennis toe te passen. Dit maakt hen zeer veelzijdig en -aangezien niet iedere taak een expert vereist – erg effectief in een snel veranderend landschap².

Bij Young Digital Leaders werken we met professionals met 2-8 jaar werkervaring met een T-shape in:

  • Online marketing & e-commerce
  • Innovatie
  • Operations
  • Data & IT
T-shapeD professionals
EEN VRIJBLIJVEND GESPREK 
MET ONZE EXPERTS?

Onze opdrachtgevers.

Die we helpen transformeren.

Privacy Statement.

Inleiding

YOUNG DIGITAL LEADERS neemt jouw privacy zeer serieusen zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken engebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wijverwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit PrivacyStatement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouwpersoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door tenemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met:info@youngdigitalleaders.com

Wie is YOUNG DIGITAL LEADERS?
YOUNG DIGITAL LEADERS is een besloten vennootschap Young Digital Leaders B.V.  kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68502060. YOUNG DIGITAL LEADERS is ten aanzien van de verwerkingvan jouw persoonsgegevens door YOUNG DIGITAL LEADERS deverwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt YOUNG DIGITAL LEADERS jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor YOUNG DIGITAL LEADERS persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens YOUNG DIGITAL LEADERS voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door YOUNG DIGITAL LEADERS worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie.

Doeleinde:

Beheer van bestellingen.

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Accountnummer, Telefoonnummer,  Bestellingnummer, Inhoud van de klacht.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Financiële administratie.

Gegevens:

Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam  bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer,  Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

CRM.

Gegevens:

Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media, Browser, OS, Gebruikers ID, Telefoonnummer, Profielfoto.

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Dienstverlening

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens,  Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,  Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Direct marketing.

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer.

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang.

Betrokken belang:

Commercieel belang.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Website.

Doeleinde:

Website analytics, A/B testing

Gegevens:

Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Account aanbieden.

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam,  Wachtwoord

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

User ID, Naam, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:

Chatfunctie.

Gegevens:

User ID, E-mailadress, Naam, Inhoud van hetchatbericht

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
YOUNG DIGITAL LEADERS heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij YOUNGDIGITAL LEADERS over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij YOUNG DIGITAL LEADERS. Je kunt verzoeken dat YOUNG DIGITAL LEADERS je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om YOUNGDIGITAL LEADERS te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van YOUNG DIGITAL LEADERS of een derde plaatsvindt,heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van YOUNG DIGITAL LEADERS te verkrijgen. YOUNG DIGITAL LEADERS zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemmingintrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat YOUNG DIGITAL LEADERS je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door YOUNG DIGITAL LEADERS
Een verzoek kan verstuurd worden naar :info@youngdigitaleaders.com YOUNG DIGITAL LEADERS zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat YOUNGDIGITAL LEADERS een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien YOUNG DIGITALLEADERS je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Het kan zijn dat YOUNG DIGITAL LEADERS verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan YOUNG DIGITAL LEADERS gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal YOUNG DIGITAL LEADERS gebruik maken van de “Standard Contractual Clauses” om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal YOUNG DIGITAL LEADERS aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt YOUNG DIGITAL LEADERS ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van YOUNG DIGITAL LEADERS worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van YOUNG DIGITAL LEADERS worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statementen de wijze waarop YOUNG DIGITAL LEADERS je gegevens gebruikt, of een klacht hebben op de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, dan kun je een e-mailsturen naar info@youngdigotaleaders.com.
Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen metde bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hide text

Marketing.